Koje su prednosti didaktičkih igračaka?

Djetinjstvo je nemoguće zamisliti bez igračaka. Osim što su zabavne za djecu, također, mogu potaknuti maštu, emocije, učenje i razvoj osjetila. Upravo didaktčke igračke potiču interakciju kod djece, a to će djeci pomaže u ranom razvoju vještina koje će im koristiti kasnije. Zahvaljujući didaktičkim i edukativnim igračkama, dijete će moći efikasnije rješavati probleme i konflikte, naučiti se igrati sa drugom djecom i dijeliti, razviti će grubu i finu motoriku, njegovati kreativnost i maštovitost, te se učiti neovisnosti i samopouzdanju. Prednosti od edukativnih igračaka djeca…