In stock

Pino drveni prstenovi

Drveni prstenovi omogućavaju razvoj opažanja i zaključivanja, vizuelno učenje brojeva i brojčanog niza, učenje boja, razvoj fine motorike.

Didaktičko sredstvo za rani intelektualni razvoj mališana – Didaktički prstenovi – omogućava najbolji način usvajanja trajnog znanja iz oblasti brojevnog niza, od broja jedan do broja pet.

Namenjena djeci uzrasta od 12 mjeseci, omogućava upoznavanje djeteta sa brojevima putem vizualizacije, uz pomoć jasnih boja i definisanih elemenata (prstenova) koje dijete ima zadatak da pravilno rasporedi na drvenu osnovu sa štapićima. Na osnovi su ispisane cifre brojeva tako da ih dijete vizuelno povezuje sa bojom i brojem prstenova i na taj način bolje pamti i usvaja pojam o datom broju.