In stock

MONTESSORI FARMA  je igra uz koju djeca pokušavaju naći slagalice i umetaljke u posebnoj taktilnoj kutiji. Igra Farma se zasniva na Montessori metodi koja ima jedinstven pristup tehnici učenja.
Naglasak nije na podučavanju djeteta, nego se osigurava poticajna okolina koja povećava dječiju prirodnu radoznalost i omogućava mu kroz igru spontano učenje otkrivanjem.

Sadržaj:
– slagalica s umetaljkama
– taktilna kutija
– upute za igru