NEKATEGORISANO

Zašto su, ustvari, slagalice dobre za razvoj Vašeg djeteta?

Poznato je da su slagalice dobre za intelektualni  i kognitivni razvoj deteta.

Ali, da li ste se ikada zapitali zbog čega je to tako? Evo objašnjenja koja mogu pomoći da bolje razumijemo značaj slagalica.

Svijet u okruženju djeteta

Psiholozi su utvrdili da na razvoj dječijeg mozga u velikoj mjeri utiču aktivnosti u kojima dijete mijenja svoje okruženje, slobodno manipulišući elementima koji su u njemu prisutni. Slagalice su idealna prilika za ovako važnu funkciju. Kada pomjeraju dijelove slagalice, djeca uče da na direktan način oblikuju svoje okruženje, mijenjajući njegov oblik i izgled.

pino slagalice

Koordinacija oko-ruka

Dok okreću, uklapaju i pomjeraju dijelove slagalice, djeca uče i savladavaju vezu između šake i oka. Oči vide slagalicu, mozak stvara mentalnu sliku slagalice i određuje koji djelić bi trebalo pronaći i umetnuti. Nakon toga mozak, oči i ruke rade zajedno da pronađu tražene dijelove, da ih postave u odgovarajući položaj i tačno uklope u smisaonu cjelinu.

Fine motoričke sposobnosti

Na sličan način na koji se postiže koordinacija oka i šake, slagalice djeci omogućavaju da razviju i fine motoričke sposobnosti šake i prstiju.  To su namjenski pokreti koje zahtjeva uklapanje slagalice, a koji su važni za kasnije ovladavanje vještinom pisanja i učenja.

pino slagalice, pino toys

Krupne motoričke vještine

Slaganje blokova – kockica i drugih velikih konstruktivnih slagalica može da pomogne u razvoju krupnih motoričkih vještina kod djece.

Rješavanje problema

Vještina rješavanja problema predstavlja važnu i dragocijenu sposobnost. Dok pokušava da odgonetne da li se različite figure i djelići uklapaju  u određene prostore ili ne, dijete razvija ovu ključnu sposobnost. Na kraju krajeva, kod slaganja slagalice nema obmane – ili je uklopite i složite ili ne. Samim tim, djeca uče kako da koriste svoje umne sposobnosti u rešavanju logičkih problema.

pino slagalice, pino toys

Prepoznavanje oblika

Za malu djecu – čak i za bebe – učenje da prepoznaju sve vrste oblika predstavlja važan dio razvoja. Slagalice pomažu mališanima da lakše ovladaju ovim vještinama, jer podrazumijevaju prepoznavanje i razvrstavanje prije samog slaganja.

pino slagalice, ntc ranko rajović

Memorija

Slagalice mogu da poboljšaju sposobnost pamćenja kod djece. Na primer, dijete mora da zapamti veličinu, boju i oblik različitih djelića koje slaže. Ukoliko se komadić slagalice ne uklapa, dijete ga odlaže na stranu, ali će ga ipak zapamtiti, da bi moglo kasnije da ga upotrebi.

Zadavanje malih ciljeva

Dok se igra sa slagalicom, dijete često razvija strategiju bržeg i efikasnijeg rada. Ponekad se ova strategija sastoji od toga da se prvo slože djelići po obliku slagalice ili da se prvo slože po boji.. Na ovaj način, djeca uče da ostvaruju male ciljeve dok napreduju ka ostvarenju konačnog cilja.

Sreća

Kada dijete uspješno završi slaganje i pogleda u ilustraciju složene slagalice, ono osjeća veliku sreću zbog svog ličnog angažovanja koje je dovelo do cilja. Pri osećaju sreće dolazi do lučenja serotonina koji djeci pruža uživanje i navodi dijete da zavoli ovu igru i da joj se uvek rado vraća. Ono želi ponovnu sreću i zadovoljstvo, zato ponovo i ponovo kreće u avanturu slaganja.